Kalambury

Polityka prywatności Radia Poznań SA - syntetycznie

1. Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych jednak podanie Twoich danych osobowych może okazać się konieczne.

2. Szanujemy Twoje prawo do prywatności więc ze szczególną troską dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w Twoją prywatność i dążymy do tego, abyś powierzając nam swoje dane osobowe czuł się w pełni bezpiecznie.

3. Ochrona Twoich danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego - RODO

4. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia Radiowa Radio Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Berwińskiego 5 , 60-765 Poznań, NIP 777-00-06-551

5. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane i nie są one nigdzie przekazywane! Nie stosujemy profilowania ani zautomatyzowanych decyzji.

6. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W sprawach związanych z Twoimi danymi można kontaktować się z osobą odpowiedzialną u nas za te sprawy drogą elektroniczną pod adresem mail: iod@radiopoznan.fm